Preise: Arusha, Januar 06 - 02/2006

Aus Tansania Information
Wechseln zu: Navigation, Suche
1 kg Bohnen 800/- TSh 1 Orange 50/- TSh
1 kg Maismehl 600/- TSh 1 Ananas 1.000/- TSh
1 kg Weizenmehl 800/- TSh 1 Ei 90/- TSh
1 kg Reis 899/- TSh 1 l Milch 500/- TSh
1 kg Zucker 900/- TSh 1 Fl. Cola 400/- TSh
1 kg Erdnüsse 1.300/- TSh 1 l Diesel 1.040/- TSh
1 kg Butter 8.000/- TSh 1 l Benzin 1.130/- TSh
1 kg Margarine 1.300/- TSh 1 l Petroleum 900/- TSh
1 kg Fleisch 2.200/- TSh 1 doppelte Khanga 4.000/- TSh (Tansania)
1 kg Fisch 4.000/- TSh (3 m) 2.500/- TSh (aus China)
1 kg Gelberüben 800/- TSh 1 Sack Holzkohle 7.000/- TSh
1 Kopf Weißkraut 300/- TSh 1 Paar Flipflop 900/- TSh

(Mindestgehalt staatl. Angestellter ohne Ausbildung: 55.000/- TSh)